Tom I. #SzczepimySię? Społeczny odbiór kampanii zachęcającej do szczepień przeciwko COVID-19 prowadzonej przez polski rząd na Facebooku

Celem tekstu jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy na temat pandemii COVID-19, szczepień przeciwko wirusowi, a także zaprezentowanie wyników badań dotyczących reakcji społecznych na rządową kampanię informacyjną #SzczepimySię w wybranym medium społecznościowym (Facebook). Analizie poddane zostały posty opublikowane przez ambasadorów akcji, organy związane z jej tworzeniem oraz reakcje odbiorców kampanii od momentu jej rozpoczęcia aż do 15.06.2021 r. Niniejszy tekst prezentuje nastroje społeczne wobec opublikowanych postów dotyczących kampanii oznaczonych hasztagiem #SzczepimySię. Do przeprowadzenia analizy zastosowano dwie metody badawcze: analizę zawartości, celem uszczegółowienia i usystematyzowania wiedzy o przebiegu pandemii COVID-19, oraz studium przypadku kampanii rządowej. Zaprezentowane badania mają charakter indykatywny – służą zmapowaniu najogólniejszych tendencji w publikowaniu i odbiorze treści kampanijnych, jednocześnie, na zasadzie przetestowania, proponują systemowy sposób ich badania.

Słowa kluczowe:

COVID-19, Facebook, #SzczepimySię, kampania społeczna, szczepienia, program szczepień