Tom I. Biogramy autorów

Gotowość do pomagania i udzielania pomocy w pandemii COVID-19: rola orientacji politycznych

dr Maria Baran, psycholożka międzykulturowa specjalizująca się w temacie akulturacji, tożsamości kulturowej i kompetencji międzykulturowych. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie i trenerka kompetencji międzykulturowych dla biznesu. Członkini International Association for Cross-Cultural Psychology i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Zaangażowana w badania nad wpływem pandemii COVID-19 na emocje, przekonania i zachowania Polaków.

Zainteresowania badawcze: współczesne procesy akulturacji (m.in. akulturacja do kultury globalnej, konstruktywna marginalizacja, tożsamość hybrydowa); konsekwencje kontaktu kulturowego dla funkcjonowania poznawczego i tożsamości kulturowej zwłaszcza w odniesieniu do tzw. dzieci trzeciej kultury i szerokich identyfikacji społecznych

dr hab. Katarzyna Hamer, prof. IP PAN, profesorka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Psycholożka społeczna, założycielka i kierowniczka międzynarodowego laboratorium badań nad identyfikacją z całą ludzkością (https://iwahlab.com/). Bada wpływ pandemii na emocje, przekonania i zachowania Polaków. Członkini: International Society of Political Psychology (ISPP), European Association of Social Psychology (EASP), International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP), Society for Personality and Social Psychology (SPSP) i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Autorka artykułów w międzynarodowych czasopismach psychologicznych, np. Personality and Individual Differences, Political Psychology, Group  Processes and Intergroup Relations.

Zainteresowania badawcze: psychologiczne źródła szerokich identyfikacji społecznych oraz ich społeczne konsekwencje, kryteria włączania do grupy, stosunek do symboli religijnych w miejscach publicznych

dr Marta Marchlewska,założycielka i kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego (http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/) w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Specjalistka z zakresu analizy danych ilościowych. W projektach koncentruje się na funkcjach różnych form psychologicznego zagrożenia w sposobie postrzegania świata politycznego. Obecnie kieruje grantami: OPUS (Narodowe Centrum Nauki), NORFACE (Horyzont, 2020) i DIALOG (MEiN). Autorka licznych prac opublikowanych m.in. w Journal of Personality, Social Psychological and Personality Science, Journal of Experimental Social Psychology, Political Psychology. Wyniki prac omawiała m.in. na łamach National Geographic oraz The Conversation.

Zainteresowania badawcze: relacje zmienne osobowościowe z zachowaniami politycznymi

dr Tomasz Baran, adiunkt w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Partner merytoryczny w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Prowadzi m. in. seminaria z zakresu badań ilościowych oraz strategii marketingowych. Od ponad 20. lat związany z branżą badawczą, marketingową i mediową. Pełnił m.in. funkcję Market Intelligence Director w GG Network S.A. (MIH Allegro). Był także członkiem Rady Badania oraz członkiem Nadzoru Korporacyjnego Polskich Badań Internetu.

Zainteresowania badawcze: badania światopoglądu oraz eksperymentalna psychologia egzystencjalna, czyli analiza wpływu uwarunkowań poczucia sensu życia w kontekście nieuchronności śmierci

prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty, profesor psychologii Indiana University of Pennsylvania (USA) i Instytutu Psychologii PAN. Uczestniczył w wielu badaniach klęsk i katastrof, które wydarzyły się w USA, Meksyku, Chinach i Izraelu. Od czasu powodzi w 1997 r. prowadzi także badania w Polsce. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym pisma Anxiety, Stress and Coping, a także prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego Stress and Anxiety Research Society (STAR). Jego osiągnięcia naukowe zostały wyróżnione m.in. Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2003), STAR’s Lifetime Career Award (2011) i Indiana University of Pennsylvania Distinguished University Professor (2014).

Zainteresowania badawcze: mechanizmy działania wsparcia społecznego w kontekście wydarzeń kryzysowych

„Najlepsza rada: spokój i informacja”. Jak „Wiadomości” TVP1 chroniły Polskę przed koronawirusem 

dr Łukasz Szurmiński, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Doktorat obronił  na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Medialnych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji, Bibliologii UW. Komentator wydarzeń politycznych oraz zjawisk związanych w mediami w Polsce i na świecie dla takich mediów, jak: TOK.FM, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Polityka, Press, TVN24, Polsat News. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autor licznych opracowań naukowych poświęconych mediom w Polsce i na świecie oraz współczesnej propagandzie w mediach.

Zainteresowania badawcze: propaganda i analiza przekazów propagandowych, propaganda partycypacyjna, polski system medialny, dziennikarstwo plemienne, biometria w badaniach przekazów medialnych

#SzczepimySię? Społeczny odbiór kampanii zachęcającej do szczepień przeciwko COVID-19 prowadzonej przez polski rząd na Facebooku

mgr Krzysztof Sokół,doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Absolwent MISH UW, współpracownik LBTIF UW i domów produkcyjnych. Realizator dźwięku – współtworzył formy audiowizualne (filmowe, telewizyjne i reklamowe) prezentowane na festiwalach w Polsce (np. Dwa Brzegi, Nowe Horyzonty, HER Docs, Docs Against Gravity, Papaya Young Directors, Lava, Festiwal Filmowy w Gdyni”) i zagranicą (np. w: Brukseli, Grazu, Los Angeles, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu). Autor dokumentu Thank You Boy Współautor artykułów naukowych i książek, m.in. Narracje, estetyki, geografie: Fluxus w trzech aktach i Dystrybucja filmowa: Od kina do streamingu.

Zainteresowania badawcze: media immersyjne

mgr Ksenia Wróblewska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu

Warszawskiego w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Ukończyła studia na

kierunkach: Dziennikarstwo i Medioznawstwo, Kulturoznawstwo – Stosunki Międzykulturowe oraz Studia Amerykanistyczne – Kultura Stanów Zjednoczonych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą marketingowi medialnemu platform na żądanie (VOD). Profesjonalnie rozwija się w branży reklamowej, gdzie jako Senior Project Manager współpracuje z klientami z całego świata i realizuje projekty z zakresu e-commerce, digital i web maintenance.

Zainteresowania badawcze: problemy społeczne Stanów Zjednoczonych i szeroko rozumiany

marketing, w tym marketing medialny, reklama społeczna, reklama internetowa, kultura

telewizyjna

mgr Malwina Żuchniewicz, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na specjalizacji telewizyjnej oraz studia magisterskie na specjalności public relations. Od 2017 r. Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, w tym V Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami oraz Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Od 2017 r. dziennikarka i prezenterka telewizyjna.

Zainteresowania badawcze: zarządzanie kryzysowe, kryzys wizerunkowy, komunikacja, social media

Socjosemiotyczna analiza fotografii uczestniczki demonstracji w świetle teorii aktywizmu wizualnego 

dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, doktor nauk humanistycznych. Pracowniczka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Specjalistka public relations, medioznawca i psycholog. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu perswazyjności obrazów w komunikacji organizacji. Członkini polskich i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in.: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), International Communication Association (ICA), The International Association for Media and Communication Research (IAMCR), International Society for Dialogical Science (ISDS), International Affiliate w American Psychological Association (APA). Prelegentka podczas szkoleń i sesji naukowych. Autorka książki Wizualny PR. Siła obrazów w komunikacji organizacji

Zainteresowania badawcze: percepcja człowieka oraz jego współkreowanie świata społecznego z innymi uczestnikami dialogu, kształtowanie wizerunku, psychologia mediów i branding sztuki 

Wpływ pierwszego etapu pandemii na instytucje i osoby zawodowo związane z kulturą. Obraz medialny według wybranych tygodników opinii 

dr hab. Małgorzata Kisilowska, prof. UW,doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowniczka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Specjalistka w zakresie kompetencji informacyjnych, kultury informacji, procesów i zachowań informacyjnych w obszarach kultury i zdrowia. Kierowniczka projektów badawczych w ramach Obserwatorium Kultury MKiDN dotyczących bibliotekarstwa publicznego i zachowań czytelniczych w kontekście nowych mediów; autorka i współautorka publikacji (m.in. Emotions, experience, identity – motivations of the teens’ information behaviour in the area of culture w Information Research Journal czy książki Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Zainteresowania badawcze: recepcja mediów, kompetencje informacyjne, zachowania informacyjne w obszarze kultury

Postrzeganie branży public relations przez dwudziestolatków. Raport z badania 

dr Łukasz Przybysz,  doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, medioznawca, politolog, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku  dziennikarstwo i medioznawstwo. Autor badań, raportów i publikacji naukowych o stygmatyzacji medialnej public relations; współautor inicjatywy „PR. Bez komentarza”. Autor książki Komunikowanie polityczne 2.0 Członek Rady Etyki Public Relations (REPR) i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Ekspert w mediach branżowych i krajowych. Stypendysta Indiana University w Bloomington. Wykłada w języku polskim i angielskim.

Zainteresowania badacze: public relations, etyka, komunikacja polityczna i media