Tom I. Medialno-społeczny obraz COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Gdyby na początku 2020 roku ktoś próbował przekonać nas do innej-nowej wizji świata, z pewnością spotkałby się z niezrozumieniem. Gdybyśmy usłyszeli, że w kilka dni zmienimy sposób prywatnego i zawodowego funkcjonowania, spotkanie z drugim człowiekiem będzie opatrzone myślą „uważaj”, a wyjście do parku stanie się namiastką dawnego życia z poczuciem dobrze znanej wolności, nie uwierzylibyśmy. 

Ale stało się. Wirus pokazał dynamikę otoczenia, zredefiniował pojęcia bezpieczeństwa i stabilizacji. Spowodował także, że relacje społeczne, które już wcześniej – poprzez zmianę przestrzeni medialnej – uległy rekonfiguracji, mogły być jeszcze bardziej przekształcane. 

Przekleństwo „obyś żył w ciekawych czasach” stało się faktem.

Dla badaczy, obserwatorów, analityków to czas szczególny. W pierwszych momentach „nowych realiów” staraliśmy się zbierać dane, mając nadzieję, że wkrótce wrócimy do znanej rzeczywistości i przedstawimy wnioski z analiz. Ale okazało się, że „czasy ciekawe” stają się „ciekawsze” i po pierwszej fali pandemii mamy drugą, trzecią, czwartą.

Tom inaugurujący serię, zatytułowany „Medialno-społeczny obraz COVID-19: solidarność czy polaryzacja – podsumowanie, diagnoza, rekomendacje” to próba spięcia klamrą pandemicznego okresu. Poprosiliśmy grono dojrzałych i młodych badaczy, aby podzielili się z nami swoimi obserwacjami. W efekcie otrzymaliśmy bogaty materiał, dotykający pandemii w różnych ujęciach.

Szczególnie zainteresowały nas kwestie:

  • skłonności do pomagania w czasach pandemii,
  • sposobu prezentowania informacji o rozprzestrzenianiu się pandemii,
  • reakcji społecznych na rządową kampanię #SzczepimySię,
  • znaczenia i funkcji fotografii w kontekście relacji medialnej czasów pandemii,
  • medialnego obrazu  wpływu pandemii na sferę instytucji kultury,
  • obrazu profesjonalizmu branży PR, tak zadaniowo istotnej w czasach pandemicznych.

Pierwszy tom zamykamy dwoma wywiadami ujmującymi media i komunikację społeczną w dwóch perspektywach – naukowej i praktycznej. 

Zapraszamy do lektury i dyskusji, prosimy o uwagi. Mamy nadzieję, że pierwszy tom pandemicznego chwytania nowej rzeczywistości dostarczy inspiracji, refleksji, a może też stanie się przyczynkiem do kolejnych inicjatyw.

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Redaktor naukowa I tomu


dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, adiunkt i pracowniczka WDIB UW. Ekspertka, doradczyni i trenerka w obszarze konstruowania strategii komunikowania się i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Autorka licznych publikacji na temat komunikowania się organizacji i PR. Koordynatorka oraz uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Członkini PTKS i PTEMj; ekspertka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz członkini Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Jurorka prestiżowego konkursu „Złote Spinacze” organizowanego przez ZFPR. Laureatka nagród branżowych PRoton oraz Lew PR. Zainteresowania badawcze: komunikacja strategiczna, zarządzanie sytuacją kryzysową