Tom I. Autorzy


Gotowość do pomagania i udzielania pomocy w pandemii COVID-19: rola orientacji politycznych
Readiness to help and providing help during the COVID-19 pandemic: the role of political orientations„Najlepsza rada: spokój i informacja”. Jak „Wiadomości” TVP1 chroniły Polskę przed koronawirusem 
Best advice: peace of mind and information”. How TVP1’s “Wiadomości” protected Poland against the coronavirus


#SzczepimySię? Społeczny odbiór kampanii zachęcającej do szczepień przeciwko COVID-19 prowadzonej przez polski rząd na Facebooku
#WeAreGettingVaccinated (#SzczepimySię)” – are we? Public perception of the campaign conducted by the Polish government on Facebook encouraging vaccination against COVID-19


Socjosemiotyczna analiza fotografii uczestniczki demonstracji w świetle teorii aktywizmu wizualnego 
A sociosemiotic analysis of a photograph of a female demonstrator in the light of visual activism theory


Wpływ pierwszego etapu pandemii na instytucje i osoby zawodowo związane z kulturą. Obraz medialny według wybranych tygodników opinii 
First pandemic lockdown in spring 2020 experienced by cultural institutions and professionals. Media image in selected weekly magazines


Postrzeganie branży public relations przez dwudziestolatków. Raport z badania 
Perception of the public relations industry by 20-year-olds: research report