TOM I. Biogramy. Socjosemiotyczna analiza fotografii uczestniczki demonstracji w świetle teorii aktywizmu wizualnego 

dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, doktor nauk humanistycznych. Pracowniczka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Specjalistka public relations, medioznawca i psycholog. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu perswazyjności obrazów w komunikacji organizacji. Członkini polskich i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in.: Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), International Communication Association (ICA), The International Association for Media and Communication Research (IAMCR), International Society for Dialogical Science (ISDS), International Affiliate w American Psychological Association (APA). Prelegentka podczas szkoleń i sesji naukowych. Autorka książki Wizualny PR. Siła obrazów w komunikacji organizacji

Zainteresowania badawcze: percepcja człowieka oraz jego współkreowanie świata społecznego z innymi uczestnikami dialogu, kształtowanie wizerunku, psychologia mediów i branding sztuki