Zgłoś propozycję tomu

Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Dziękujemy za okazane zainteresowanie i chęć współpracy nad kolejną odsłoną serii. 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami redakcji naukowej tomu, a następnie wypełnienie formularza i przesłanie go na adresy mailowe redaktor naczelnej (a.ginalska@uw.edu.pl) i sekretarz wydawnictwa (ksenia.wroblewska@uw.edu.pl). 

Ułatwi nam to podjęcie decyzji i umożliwi zaplanowanie dalszych kroków w przygotowaniu tomu pod Pani / Pana redakcją.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt. 
dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW (WDIB UW)
mgr Ksenia Wróblewska (WDIB UW)