Zespół

Komitet Redakcyjny i Rada Programowa serii


Redakcja 

  • Maria Przastek-Samokowa – redakcja językowa serii w języku polskim
  • Magdalena Szymańska – redakcja językowa serii w języku angielskim
  • Marta Lach (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP) – redaktor prowadzący

Recenzent I tomu

dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)


Recenzenci rozdziałów  


Projekt okładki i łamanie: Ewa Majewska


Druk i oprawa: MAZOWIECKIE CENTRUM POLIGRAFII


Opieka nad stroną WWW serii:

  • Martyna Dudziak-Kisio (WDIB UW, Uniwersytet Warszawski)
  • Wojciech Dudziak

Autorstwo fotografii w I tomie/na stronie www

M. Baran, T. Baran, P. Czarnowski, K. Hamer, K. Kaniasty, M. Kisilowska, M. Marchlewska,

Ł. Przybysz, Ł. Szumiński, K. Wróblewska, M. Żuchniewicz – fot. archiwum własne; I. Hofman – fot. B. Proll, Biuro Prasowe UMCS; A. Jupowicz-Ginalska – fot. WDIB UW (ksiażka) i Katarzyna Dziewanowska (www); M. Kaczmarek–Śliwińska – fot. P. Furman; K. Sokół – fot. A. Płonka;
A. Waszkiewicz-Raviw – fot. P. Brzeziński; K. Micuła, s. 106 – fot. K. Grygoruk (kolektyw RATS)