Zgłoś propozycję rozdziału

Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Dziękujemy za okazane zainteresowanie i chęć współpracy w ramach naszej serii. 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami przygotowania rozdziału, a następnie wypełnienie formularza i przesłanie go na adresy mailowe sekretarz serii (ksenia.wroblewska@uw.edu.pl) oraz redaktorki/redaktora naukowego danego tomu (adres mailowy przy Call for papers)

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt. 
dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW (WDIB UW)
mgr Ksenia Wróblewska (WDIB UW)