Tom I. Wpływ pierwszego etapu pandemii na instytucje i osoby zawodowo związane z kulturą. Obraz medialny według wybranych tygodników opinii

Celem badania jest przedstawienie dyskursu medialnego w wybranych tygodnikach opinii, dotyczącego wpływu pandemii na sektor kultury. Główną zastosowaną metodą badawczą jest analiza treści czterech tygodników: Polityka, Gość Niedzielny, Newsweek Polska, Sieci za okres 20 marca – 30 czerwca 2020 r. Najważniejsze wnioski: wpływ pandemii na sektory kultury (przede wszystkim film, kinematografię i teatr) jest opisywany głównie przez pryzmat problemów finansowych i braku pracy oraz przeniesienia działalności do sfery wirtualnej. Występują różnice w sposobie narracji między tygodnikami prawicowymi i liberalnymi. Badanie poszerza wiedzę na temat sposobów reagowania wybranych tytułów na kryzys społeczny.

Słowa kluczowe:

instytucje kultury, kultura, pandemia, SARS-CoV-2, tygodniki opinii