Tom I. Biogramy. Gotowość do pomagania i udzielania pomocy w pandemii COVID-19: rola orientacji politycznych

dr Maria Baran, psycholożka międzykulturowa specjalizująca się w temacie akulturacji, tożsamości kulturowej i kompetencji międzykulturowych. Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie i trenerka kompetencji międzykulturowych dla biznesu. Członkini International Association for Cross-Cultural Psychology i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Zaangażowana w badania nad wpływem pandemii COVID-19 na emocje, przekonania i zachowania Polaków.

Zainteresowania badawcze: współczesne procesy akulturacji (m.in. akulturacja do kultury globalnej, konstruktywna marginalizacja, tożsamość hybrydowa); konsekwencje kontaktu kulturowego dla funkcjonowania poznawczego i tożsamości kulturowej zwłaszcza w odniesieniu do tzw. dzieci trzeciej kultury i szerokich identyfikacji społecznych

dr hab. Katarzyna Hamer, prof. IP PAN, profesorka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Psycholożka społeczna, założycielka i kierowniczka międzynarodowego laboratorium badań nad identyfikacją z całą ludzkością (https://iwahlab.com/). Bada wpływ pandemii na emocje, przekonania i zachowania Polaków. Członkini: International Society of Political Psychology (ISPP), European Association of Social Psychology (EASP), International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP), Society for Personality and Social Psychology (SPSP) i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Autorka artykułów w międzynarodowych czasopismach psychologicznych, np. Personality and Individual DifferencesPolitical Psychology, Group  Processes and Intergroup Relations.

Zainteresowania badawcze: psychologiczne źródła szerokich identyfikacji społecznych oraz ich społeczne konsekwencje, kryteria włączania do grupy, stosunek do symboli religijnych w miejscach publicznych

dr Marta Marchlewska,założycielka i kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego (http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/) w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Specjalistka z zakresu analizy danych ilościowych. W projektach koncentruje się na funkcjach różnych form psychologicznego zagrożenia w sposobie postrzegania świata politycznego. Obecnie kieruje grantami: OPUS (Narodowe Centrum Nauki), NORFACE (Horyzont, 2020) i DIALOG (MEiN). Autorka licznych prac opublikowanych m.in. w Journal of Personality, Social Psychological and Personality Science, Journal of Experimental Social Psychology, Political Psychology. Wyniki prac omawiała m.in. na łamach National Geographic oraz The Conversation.

Zainteresowania badawcze: relacje zmienne osobowościowe z zachowaniami politycznymi

dr Tomasz Baran, adiunkt w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Partner merytoryczny w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Prowadzi m. in. seminaria z zakresu badań ilościowych oraz strategii marketingowych. Od ponad 20. lat związany z branżą badawczą, marketingową i mediową. Pełnił m.in. funkcję Market Intelligence Director w GG Network S.A. (MIH Allegro). Był także członkiem Rady Badania oraz członkiem Nadzoru Korporacyjnego Polskich Badań Internetu.

Zainteresowania badawcze: badania światopoglądu oraz eksperymentalna psychologia egzystencjalna, czyli analiza wpływu uwarunkowań poczucia sensu życia w kontekście nieuchronności śmierci

prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty, profesor psychologii Indiana University of Pennsylvania (USA) i Instytutu Psychologii PAN. Uczestniczył w wielu badaniach klęsk i katastrof, które wydarzyły się w USA, Meksyku, Chinach i Izraelu. Od czasu powodzi w 1997 r. prowadzi także badania w Polsce. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym pisma Anxiety, Stress and Coping, a także prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego Stress and Anxiety Research Society (STAR). Jego osiągnięcia naukowe zostały wyróżnione m.in. Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2003), STAR’s Lifetime Career Award (2011) i Indiana University of Pennsylvania Distinguished University Professor (2014).

Zainteresowania badawcze: mechanizmy działania wsparcia społecznego w kontekście wydarzeń kryzysowych