Tom I. Biogramy. Wpływ pierwszego etapu pandemii na instytucje i osoby zawodowo związane z kulturą. Obraz medialny według wybranych tygodników opinii

dr hab. Małgorzata Kisilowska, prof. UW, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowniczka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Specjalistka w zakresie kompetencji informacyjnych, kultury informacji, procesów i zachowań informacyjnych w obszarach kultury i zdrowia. Kierowniczka projektów badawczych w ramach Obserwatorium Kultury MKiDN dotyczących bibliotekarstwa publicznego i zachowań czytelniczych w kontekście nowych mediów; autorka i współautorka publikacji (m.in. Emotions, experience, identity – motivations of the teens’ information behaviour in the area of culture w Information Research Journal czy książki Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Zainteresowania badawcze: recepcja mediów, kompetencje informacyjne, zachowania informacyjne w obszarze kultury