Tom I. Postrzeganie branży public relations przez dwudziestolatków. Raport z badania

Związek Firm Public Relations (ZFPR) świętował w 2020 r. swoje dwudziestolecie. Z tej okazji postanowiono przeprowadzić wspólne badanie na jego równolatkach (grupa wiekowa 19-26 lat). Do grupy badanych wybraliśmy równolatków Związku – studentów specjalności public relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz młodych pracowników agencji zrzeszonych z ZFPR. Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe metodą CAWI na grupie 130 respondentów. Naszymi celami były m.in.: zdefiniowanie, jak badani rozumieją profesjonalizm w branży PR, poznanie nastawienia respondentów do branży PR w Polsce oraz nakreślenie potencjalnej ścieżki rozwoju dwudziestolatków w branży public relations. W artykule skupiono się na aspektach edukacji profesjonalnej, podnoszenia poziomu profesjonalizmu zawodowego i etyki branży, jak również podejścia do zdobywania kwalifikacji na stażach i praktykach.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe: public relations, dwudziestolatkowie, postrzeganie, wizerunek, branża PR, etyka, edukacja